Een bewerking van het originele schilderij van Picasso van Dora Maar. Dora Maar schilderde Picasso in vele gedaantes en kwam ook veelvuldig in zijn reportoire als schilder voor.